Herkes için Sağlık ve İyi bir Yaşam!

  • December 12, 2020 13:11

1 metre arayla sosyal ayaklanma: Herkes için Sağlık ve İyi bir Yaşam! Olağanüstü hal yasaları yerine aşağıdan dayanışma ve örgütlenme.

Irkçı ideolojilere ve sağcı ajitasyona yer yok!

22 Aralık, Meiselmarkt (U3 Johnstrasse), 15. Viyana

Saat 15.00: odun ateşinde pizza+sıcak içecekler olacak

Miting: Saat 16.30

Saat 18:00: YÜRÜYÜS             Flyer Aufruf Türkisch

Kızgın ve bitkin durumdayız. Enerjiler tükenmek üzere. Bir sağlık ve ekonomik krizin ortasında, hayatlarımızı ve sosyal bağlantılarımızı sınırlamamız ve daha da zor koşullar altında çalışmaya devam etmemiz veya zorla kısa süreli çalışmaya devam etmemiz isteniyor: düşene kadar çalışmak, bel fıtığı veya tükenmişlik, ancak cebindeki para da artmıyor. Geniş bir daireye sahip olma ayrıcalığına kim sahip? Neden tüm kısıtlamalar iş yerşnde değil de boş zamanlarında geçerli? Bir pandemide neden hastanelerde kapasite nedeniyle önemli ameliyatlar gerçekleştirilemezken, inşaat işleri, tadilatlar ve fabrika çalışmaları devam etmek zorunda? Hayvanlardan insanlara bulaşma yoluyla salgın hastalık olasılığını yüzde yüz artırdığı açıkken uluslararası düzeyde orman hasadı neden durdurulmuyor?

Kapitalizm bizim krizimizdir Pandemi, yaşam gerçeklerimizi şiddetlendiriyor.

“Korona krizi”, 2008’den beri kapitalizmin krizini örtbas etmek için siyasi olarak kullanılıyor. Şu anda yaşadığımız şeylerin çoğu, örneğin tıp ve sosyal alanlardaki gibi, Corona’dan önce kırılma noktalarına sahipti. Bu tasarrufların sonuçları artık büyük ölçüde farkedilebilir.

Alkış yerine maaşlarımızı verin – Krizinizin bedelini ödemiyoruz Devlet, aynı nefeste milyarlarca Euro vergi mükellefleri çevreye zararlı havayollarına dağıtıyor, büyük şirketlere kazanç sağlıyor ve sürekli büyüyen bir askeri ve polis aygıtı yaratıyor. Talep edilen gerekli koruyucu tedbirler, ücretsiz çocuk bakımı ve çalışma saatleri azaltıp ücretlerin artması yerine, perakendecilik çalışanları bir makbuz ile kandırılıyor ve hastane personeli alkış almaktadır. Mezbahalardaki işçiler çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Bulaşıcı hastalıklar bilgisine rağmen yoğun hayvancılık devam ediyor. Küçük restoranlar ve kültür kurumları kadere bırakıldı. Yerel ekonomisi ufak harcamalarla yiyip eritilirken, Amazon, Google gibi şirketler, iletişim platformları, dijital ödeme sistemleri ve silah tekelleri milyarlarca kâr elde etmek için “karantina” büyük fırsattır. Şimdi evdeyiz ve buradan pazara hizmet edebiliriz, çünkü artık dışarı çıkmamıza izin verilmiyor.

Herkes için Sağlık ve İyi bir Yaşam – Sınıfsız bir (sağlık) Sistem için Mücadele

Devlet hastanelerinden meslektaşlarımız bize neredeyse her gün insanların gerekli bakımı almadıkları için öldüğünü söylediler. Yoğun bakım ünitelerinde çok az yatak ve çok az eğitimli personel. Kaynak eksikliğinden dolayı, personel kimin öleceği ve
kimin hayatta kalacağı konusunda kararlar vermelidir. Son yıllarda büyük tasarruflar darboğazlara yol açmış ve hastanelerdeki meslektaşlar üzerindeki baskıyı artırmıştır. Onları rahatlatmak ve personeli artırmak yerine, ikinci dalganın ortasında 2021 yılı hastane finansmanı 130 milyon euro azaldı!
Hastanelere dayanışma selamları gönderiyor ve daha fazla personel ve altyapı taleplerini destekliyoruz! İşleyen, kar amacı gütmeyen bir sağlık sistemi için birlikte mücadele edelim!

Tüm sınır dışı etmeler ve sınır dışı gözaltılar kaldırılsın!

Avrupa sınır dışı etme endüstrisi de krizde kaybedenlerden biri değil ve ikinci dalgada Afganistan ile bir sınır dışı etme anlaşması imzaladı. Almanya, salgın nedeniyle orada bulunan askerleri geri çekerken, oradan kaçan insanlar savaş bölgesine geri itiliyor. Avusturya ön planda bulunuyor. Avusturya devleti, diğer AB ülkeleriyle işbirliği içinde, Çeçen mültecileri Rus gizli servisine iade ediyor ve siyasi mültecileri Erdoğan rejimine iade etmekten çekinmiyor.

Herkes için derhal özerk konut sağlanmalıdır!

“Ev ofis” için ayrı bir çalışma odasına sahip olma ayrıcalığı, ancak kendi evleri olan küçük bir elit için mümkün. Çoğu insan dar bir alanda yaşamak zorunda. Sosyal tecrit, hareket alanı isteyen çocuklar, bakıma muhtaç yaşlı ve hasta insanlar. Varoluşsal endişeler, korkular ve yalnızlık. Tüm insanlara onurlu bir yaşam alanı sağlamamak şiddettir: Avusturya çaında mülteciler kamplara kapatılır ve çoğu zaman on kişiyle aynı odayı paylaşmak zorunda kalırlar. Evsiz insanlar (şimdi giderek daha fazla!) halka açık yerlerden sürülüyor. Bütün evlerin, kampların ve hapishanelerin duvarlarından dayanışma selamları

Tecrit yerine feminist dayanışma!

Yasal olarak öngörülen sosyal kısıtlamaları çoğu insan için, özellikle kadınlar*, bilinçli olarak heteronormatif yaşam modellerine karşı karar vermiş olan lezbiyenler ve GQIT’ler, sosyal ve çoğu zaman ekonomik bir felakettir. Buna ek olarak, çocuk bakımı yükümlülükleri gibi görevler, toplumsallaşmak yerine giderek daha fazla özel alana geri itiliyor. Ataerkil şiddet ve kadın cinayetleri artıyor iken, kadın sığınma evleri ve danışma merkezlere bütçe kesiliyor. Bu yüzden mahvolmak istemiyoruz ve örgütleniyoruz!

Kontrol virüsünü durduralım

Çaresizlik ve kafa karışıklığına yol açan tecrit ve korkunun üstesinden gelelim. Devlet, polise daha fazla yetki veren ve yüksek teknolojili kontrol sistemlerinin kullanımını meşrulaştıran otoriter bir politika uygulamak için artan eşitsizlikleri ve üretilen sistemik krizi kullanıyor. Bilgisayar sistemleri tarafından giderek daha fazla izleniyoruz ve kendimizi kontrol etmemiz isteniyor. Protesto olanakları dünya çapında giderek kısıtlanıyor. Tarih bize salgınların her zaman nüfusu daha da fazla düzenleme ve kontrol altına almaya tetiklediğini öğretir. “Gönüllü” özdenetim eğilimine karşı örgütlenelim. Olağanüstü hal kanunlarına alışmayalım. Protestoyu kahverengi bataklığa ve onun ırkçı ideolojilerine bırakmayalım!

Irkçı ideolojilere ve faşist kışkırtmalara yer yok!

Dayanışmaya dayalı bir toplumun olağanüstü hal yasalarına ihtiyacı yoktur! Örgütlenelim!

Herkes için İyi bir Yaşam!

Yasal bilgiler: COVID19 Acil Önlemler Yönetmeliğine (§19, Paragraf 1, Z 2 COVID-19-NotV) göre, Yürüyüş ve Toplantı Yasasına göre bir toplantıya katılmak amacıyla özel yaşam alanını terk etmesine izin verilmektedir. Bu aynı zamanda saat 20.00’den sonra eve dönüş yolu için de geçerlidir!